SYARAT DAN PERATURAN

1. PENYEWA mesti berumur 24 tahun ke atas.

2. PENYEWA diwajibkan mengisi borang tempahan di laman web Car Rental Ampang.

3. PENYEWA diwajibkan membuat bayaran penuh sebelum mengambil kenderaan.

4. Denda RM50 sejam dikenakan jika kereta lewat dipulangkan.

5. PENYEWA perlu membuat bayaran penuh sebelum menambah tempoh sewaan. Sebarang kelewatan (membayar ketika masuk tempoh sewaan baharu) akan didenda RM20 sehari.

6. Salinan dokumen yang diserahkan akan disimpan untuk tujuan dokumentasi dan rujukan akan datang.

7. PENYEWA tidak boleh membenarkan rakan atau ahli keluarga lain memandu kenderaan yang disewa.

8. Pihak syarikat berhak menghubungi PENYEWA pada bila-bila masa dalam tempoh sewaan untuk memudahkan perhubungan.

9. PENYEWA adalah dilarang merokok dalam kenderaan dan denda RM200.00 akan dikenakan jika didapati ada kesan rokok seperti bau dan habuk rokok.

10. PENYEWA adalah dilarang mengangkut penumpang dan barangan dalam jumlah yang berlebihan.

11. Denda RM50 akan dikenakan jika kereta dipulangkan dalam keadaan tidak bersih. Tidak bersih bermaksud tidak sedia untuk disewa kepada orang lain.

12. Smart Tag dan kad Touch n Go tidak disediakan.

13. Paras minyak kereta perlu dipulangkan dalam keadaan sama seperti ketika mengambil kereta. Denda RM20 jika paras minyak kurang satu garis (bar).

14. PENYEWA perlu bertanggungjawab jika kenderaan ini disalahgunakan untuk melanggar undang-undang dan hukum Islam sepanjang ia berada dalam tempoh sewaan.

15. PENYEWA perlu membayar saman, kompaun dan denda yang dikenakan ke atas kenderaan ini sepanjang tempoh sewaan.

16. PENYEWA perlu membayar ganti rugi jika terdapat kerosakan dan kemalangan melibatkan kenderaan sepanjang tempoh sewaan.

17. PENYEWA perlu menanggung semua kos yang ditanggung oleh PEMILIK jika kenderaan ini rosak teruk atau hilang sepanjang tempoh sewaan.

18. Kerugian yang ditanggung SYARIKAT akibat kereta tidak boleh disewa kerana rosak juga perlu ditanggung oleh PENYEWA berdasarkan harga sewaan mengikut hari.

19. Wang ‘security deposit’ tidak akan dikembalikan jika berlaku keadaan berikut:

i. Kenderaan terlibat dengan kemalangan.
ii. Kenderaan mengalami kerosakan yang diuruskan oleh SYARIKAT. Jika kerosakan dibaik pulih sendiri oleh penyewa, security deposit akan dikembalikan.
iii. Sewa kereta (tambah hari sewaan) tidak dibayar.
iv. Kelewatan bayaran tambah sewa melebihi satu hari.

20. Bayaran sewaan yang telah dibuat tidak akan dikembalikan sekiranya penyewa mahu memulangkan kenderaan lebih awal daripada sepatutnya.

21. PENYEWA perlu membayar yuran akses (access fee) sekiranya kereta rosak dan terpaksa masuk bengkel.

22. PENYEWA perlu membayar kos NCD jika kereta terlibat kemalangan.

Untuk kecemasan, hubungi 011-1144 4212
www.carrentalampang.com